Pårørendetreff

Lærings- og mestringssenteret arrangerer pårørendetreff for de som er pårørende over 18 år, uansett diagnose. Deltakelse er gratis og krever ikke påmelding.

Passert
30.
mai
2023
  1. 30. mai 2023, 18:00 - 20:00

Tid og sted

Når

  1. 30. mai 2023, 18:00 - 20:00

Arrangør

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge Vardesenteret Nordlandssykehuset Læring:mestring

To damer som sitter ute å smiler

Foto: www.colourbox.com

Er du pårørende? 

Du er pårørende når du står en annen person nær, uansett om dette er et familiemedlem, en partner, en god nabo eller en nær venn.

Det å være pårørende kan være en påkjenning, og mange erfarer ulike følelser, tanker og utfordringer. Perioder
preget av usikkerhet, engstelse, skyld, sinne og sorg er normale reaksjoner, i tillegg til glede og takknemlighet.
Derfor arrangerer vi pårørendetreff.

På treffene møter du andre i lignende situasjon som deg selv over en kopp kaffe, og kan ta del i tema som omhandler det å være pårørende. Treffene er tenkt å være et sted hvor du kan dele erfaringer, og slå av en
uformell prat.

Det vil også bli tilrettelagt for temaer som brukerhistorier, refleksjoner og faglig påfyll vedrørende å være
pårørende.

Kontakt