Nordlandssykehuset i Stormen

Nordlandssykehuset i Stormen: Selvmordstanker og alene?

Vi kan alle bidra.

Passert
14.
september
2023
  1. 14. sep. 2023, 19:00 - 20:30

Tid og sted

Når

  1. 14. sep. 2023, 19:00 - 20:30

Type arrangement

Nordlandssykehuset i Stormen
Selvmord er en vedvarende folkehelseutfordring. Til tross for høy selvmordsrate over tid er det overraskende lite kunnskap og kompetanse i befolkningen om forebygging av selvmord.

Mann som sitter på benk

Foto: colourbox.com

Undersøkelser viser at mange unge i nord har selvmordstanker. De unge rapporterer at dette er et tema blant de unge, men at de voksne deltar i liten grad i samtalene.

Effektiv selvmordsforebygging forutsetter at flere tar del arbeidet. Hvordan får vi engasjert flere?

For å belyse dette temaet har vi med oss:

  • Ronny Olsen, rådgiver i Nordland fylkeskommune. Han har ansvaret for oppfølgingen av fylkeskommunens nullvisjon mot selvmord, og har i en årrekke arbeidet med forebygging av selvmord.
  • Robin Nymo er avdelingsoverlege i barne- og ungdomspsykiatrisk døgnenhet.
  • Psykologspesialist fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som arbeider med barn og unge i kriser.
  • Atle Andreassen representer organisasjonen LEVE, og skal fortelle om sin erfaring som etterlatt, og si litt om tilbudene hos LEVE.


Nordlandssykehuset i Stormen

Nordlandssykehuset har kompetanse på så mange områder. Denne kompetansen bruker vi døgnet rundt for pasientene våre. Vi bruker den også på forskning, utdanning og undervisning.

Men vi ønsker også å dele kunnskapen vår. Derfor skal vi bruke Stormen bibliotek som en arena for forelesninger etterfulgt av spørsmål og eventuelle diskusjoner. Førstemann til mølla - gratis inngang.