Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 8. juni 2023

Sakene 16-23

Passert
8.
juni
2023
  1. 08. jun. 2023, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 08. jun. 2023, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

Saksliste:

  • 16/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 17/2023 Godkjenning av referat møte 16. mars
  • 18/2023 Besøk nytt familierom
  • 19/2023 Prosjekt ungdomsmedisin
  • 20/2023 Pride-markering
  • 21/2023 Laging av film
  • 22/2023 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 23/2023 Eventuelt


Kontakt