Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 7. desember 2023

Sakene 39-45

Passert
7.
desember
2023
  1. 07. des. 2023, 15:30 - 18:30
Les mer om Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 07. des. 2023, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde


Saksliste:

  • 39/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  • 40/2023 Godkjenning av referat møte
  • 41/2023 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 42/2023 Besøk på Mellomåsen skolesenter
  • 43/2023 Møte med elevrådet Mellomåsen skolesenter
  • 44/2023 Innspill til informasjonsplakaten «Velkommen til akuttenhet ungdom»
  • 45/2023 Eventuelt

 

Kontakt