Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 25. april 2024

Sakene legges ut en uke før møtet

Passert
25.
april
2024
  1. 25. apr. 2024, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 25. apr. 2024, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde