Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 23. mai 2024

Sakene legges ut en uke før møtet

Passert
23.
mai
2024
 1. 23. mai 2024, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

 1. 23. mai 2024, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Saksliste

 • 07/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 08/2024 Godkjenning av referat møte 22. februar
 • 09/2024 Diverse informasjon
 • 10/2024 Oppdrag og gjennomført siden sist
 • 11/2024 Gode overganger – Informasjon om prosjekt
 • 12/2024 Rekruttering av nytt ungdomsråd
 • 13/2024 Møtedatoer framover
 • 14/2024 Oppfølgingssaker
 • 15/2024 Eventuelt