Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 22. februar 2024

Sakene 1-6

Passert
22.
februar
2024
  1. 22. feb. 2024, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 22. feb. 2024, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Saksliste:

  • 01/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 02/2024 Godkjenning av referat møte
  • 03/2024 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 04/2024 Presentasjon prosjekt Friluftssykehus
  • 05/2024 Innspill til handlingsplan
  • 06/2024 Eventuelt