Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 14. september 2023

Sakene 24-31

Passert
14.
september
2023
  1. 14. sep. 2023, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 14. sep. 2023, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
 


Saksliste:

  • 24/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 25/2023 Godkjenning av referat møte 08. juni
  • 26/2023 Oppdragsdokument 2024
  • 27/2023 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 28/2023 Besøk biblioteket
  • 29/2023 Filming
  • 30/2023 Drodling Bodø 2024 Ung
  • 31/2023 Eventuelt
Kontakt