Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 12. oktober 2023

Sakene 32-38

Passert
12.
oktober
2023
  1. 12. okt. 2023, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 12. okt. 2023, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Saksliste:

  • 32/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  • 33/2023 Godkjenning av referat møte 
  • 34/2023 Oppdrag og gjennomført siden sist 
  • 35/2023 Filming 
  • 36/2023 Bidrag til boka «barneavdelingen 50 år»
  • 37/2023 Innspill til saker
  • 38/2023 Eventuelt


Kontakt