Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 24. august 2023

Sakene 060-072

Passert
24.
august
2023
 1. 24. aug. 2023, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 24. aug. 2023, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende

Saksliste

 • 060/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 • 061/2023 Godkjenning av referat møte 14. juni 
 • 062/2023 Status arbeid med handlingsplan pasient- og pårørendeopplæring 
 • 063/2023 Tilbakemeldingsordning for pasienter og pårørende Helsenorge
 • 064/2023 Status for koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov 
 • 065/2023 Forslag til ny samarbeidsavtale i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 
 • 066/2023 Oppnevninger 
 • 067/2023 Virksomhetsrapport juni og juli 2023 
 • 068/2023 Busstrasé Nordlandssykehuset 
 • 069/2023 Henvendelse fra pasient etter overnatting på Zefyr hotell 
 • 070/2023 Møteplan brukerutvalget 2024 
 • 071/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 072/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Kontakt