Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 20. september 2023

Sakene 073-084

Passert
20.
september
2023
 1. 20. sep. 2023, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 20. sep. 2023, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende

Saksliste

 • 073/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 • 074/2023 Godkjenning av referat møte 24. august 2023 
 • 075/2023 Presentasjon av prosjekt: Gentesting for persontilpasset medisin
 • 076/2023 Innspill til Oppdragsdokumentet 2024 
 • 077/2023 Innføring av pasientens pleieplan i Nordlandssykehuset HF 
 • 078/2023 Oppnevninger 
 • 079/2023 Informasjon om Salten Distriktspsykiatriske senter
 • 080/2023 Informasjon fra psykisk helse- og rusklinikken
 • 081/2023 Virksomhetsrapport august 2023
 • 082/2023  Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 • 083/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 084/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til sakerKontakt