Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 19. februar 2024

Sakene 001 - 012

Passert
19.
februar
2024
 1. 19. feb. 2024, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 19. feb. 2024, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende
Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Saksliste

 • 001/2024 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 002/2024 - Godkjenning av referat møte 06. november 2023
 • 003/2024 - Årsmelding Brukerutvalget 2023
 • 004/2024 - Orientering fra Psykisk Helse- og rusklinikken
 • 005/2024 - Orientering om fakturering etter utskrivningsklare pasienter i Nordlandssykehuset HF
 • 006/2024 - Oppnevninger
 • 007/2024 - Presentasjon av prosjektet: Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitterende porfyri
 • 008/2024 - Orientering fra kvalitetsleder
 • 009/2024 - Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 010/2024 - Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 011/2024 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 012/2024 - Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Kontakt