Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 19. april 2023

Sakene 026-035

Passert
19.
april
2023
 1. 19. apr. 2023, 12:00 - 17:00
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 19. apr. 2023, 12:00 - 17:00

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende

Saksliste

 • 026/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 027/2023 Godkjenning av referat møte 22. mars
 • 028/2023 Omvisning Nordlandssykehuset Lofoten
 • 029/2023 Informasjon fra pasientreiser
 • 030/2023 Orientering om lærings- og mestringstilbud Lofoten
 • 031/2023 Oppnevninger
 • 032/2023 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 033/2023 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 034/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 035/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker
Kontakt