Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 18. april 2024

Sakene 013-023

Passert
18.
april
2024
 1. 18. apr. 2024, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 18. apr. 2024, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende
Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Saksliste:

 • 013/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 014/2024 Godkjenning av referat møte 19. februar 2024
 • 015/2024 Presentasjon av prosjektet: Kvinnehelse
 • 016/2024 Høring: Nasjonal veileder om begrensende livsforlengende behandling
 • 017/2024 Oppnevninger
 • 018/2024 Status prosjekter
 • 019/2024 Møte med brukerorganisasjonene
 • 020/2024 Virksomhetsrapport mars 2024 Nordlandssykehuset
 • 021/2024 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 022/2024 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 023/2024 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Kontakt