Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 16. mai 2024

Sakspapirene legges ut en uke før møtet

Passert
16.
mai
2024
 1. 16. mai 2024, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 16. mai 2024, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende
Brukerutvalget Nordlandssykehuset 

Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Saksliste:

 • 024/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 025/2024 Godkjenning av referat møte 18. april
 • 026/2024 Busstopp utenfor hovedinngangen Nordlandssykehuset
 • 027/2024 Strukturendringer i ambulansetjenesten
 • 028/2024 Overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester
 • 029/2024 Virksomhetsrapport april 2024
 • 030/2024 Tertialrapport 1-2024 Nordlandssykehuset HF
 • 031/2024 Oppnevninger
 • 032/2024 Høring: Inkorporering av FN- konvensjon CRPD i norsk lov
 • 033/2024 Oppfølgingssaker
 • 034/2024 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 035/2024 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til sakerKontakt