Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 16. mai 2023

Sakene 036-047

Passert
16.
mai
2023
 1. 16. mai 2023, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 16. mai 2023, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende

Saksliste

 • 036/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 037/2023 Godkjenning av referat møte 19. april
 • 038/2023 Ventetid behandling botox for migrene
 • 039/2023 En fremtidsrettet preste- og samtaletjeneste – presentasjon av rapport
 • 040/2023 Fra varsel til læring og forbedring – presentasjon av rapport
 • 041/2023 Endring og omstilling i Helse Nord
 • 042/2023 Årsmelding lærings- og mestringssenteret og omvisning
 • 043/2023 Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 044/2023 Oppnevninger
 • 045/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 046/3034 Busstrasé Nordlandssykehuset
 • 047/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Kontakt