Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 14. juni 2023

Sakene 048-059

Passert
14.
juni
2023
 1. 14. jun. 2023, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 14. jun. 2023, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende

Saksliste

 • 048/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 • 049/2023 Godkjenning av referat møte 16. mai 
 • 050/2023 Endring og omstilling Helse Nord 
 • 051/2023 Lang ventetid for kronikergruppen for barn og ungdom
 • 052/2023 Henvendelse fra Foreningen for el-overfølsomme (FELO) 
 • 053/2023 Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2022
 • 054/2023 Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland 
 • 055/2023 Nedleggelse av smerteklinikken 
 • 056/2023 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 • 057/2023 Virksomhetsrapport mai 
 • 058/2023 Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 
 • 059/2023 Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker


Kontakt