Brukerutvalgsmøte

Møte i Brukerutvalget 14. februar 2023

Sakene 001-012

Passert
14.
februar
2023
 1. 14. feb. 2023, 10:30 - 15:30
Brukerutvalget

Tid og sted

Når

 1. 14. feb. 2023, 10:30 - 15:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende

Formøte for brukerutvalgets medlemmer fra kl. 11.00 til 12.00.

Saksliste

 • 001/2023 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 002/2023 - Godkjenning av referat møte 08. november 2022
 • 003/2023 - Årsmelding brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 2022
 • 004/2023 - Prosjekt trygg akuttmedisin
 • 005/2023 - Hvorfor er det nødvendig med omstilling Helse Nord?
 • 006/2023 - Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 007/2023 - Høring: Retningslinje pasientmedvirkning og helsekommunikasjon
 • 008/2023 - Oppnevninger 
 • 009/2023 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 010/2023 - Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 011/2023 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 012/2022 - Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker          


Kontakt