Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset - oktober 2023

Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.

Passert
4.
oktober
2023
 1. 04. okt. 2023, 16:00 - 20:00
Delta

Tid og sted

Når

 1. 04. okt. 2023, 16:00 - 20:00
 • Gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne gjennomføre sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte.
 • Skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant.
Marie Dahlskjær, Kitt-Anne Jorid Hansen og Gunn Strand Hutchinson, alle brukermedvirkere ved Nordlandssykehuset HF.

Marie Dahlskjær, Kitt-Anne Jorid Hansen og Gunn Strand Hutchinson, alle brukermedvirkere ved Nordlandssykehuset HF.

Program for dagen

16:00 - 16.45 Velkommen
                        Presentasjonsrunde, plan for dagen, viktige begreper, praktisk informasjon
 
16.45 - 17.00 Nordlandssykehuset og brukermedvirkning 
                        Siri Tau Ursin

17:00 - 17:15 Pause
 
17:15 - 17.45 Brukerutvalg, ungdomsråd og rollen som brukermedvirker
   • Gunn Strand Hutchinson, nestleder brukerutvalget
   • Representant fra ungdomsrådet
17:45 - 18:15 Enkel møtemat 
 
18.15 - 18:45 Å bruke egne erfaringer  
   • Barbara Stenvoll, Erfaringskonsulent Nordlandssykehuset
   • Brukerrepresentant lærings- og mestringssenteret 
18:45 - 19:30 Erfaringsutveksling i grupper
   • Hva er dine erfaringer som brukermedvirker? 
   • Hva fungerer? 
   • Hva kan bli bedre? 
   • Er det noe Nordlandssykehuset kan gjøre for deg som brukermedvirker?
19:30 . 20:00  Oppsummering 
   • Prosjektgruppa
Kontakt