Ungdomsråd

Helgesamling Ungdomsrådet, februar 2023

Sakene 01-07

Passert
10.
februar
2023
3 dager
 1. 10. feb. 2023, 17:00 - 20:00
 2. 11. feb. 2023, 09:00 - 20:30
 3. 12. feb. 2023, 09:00 - 15:00
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

 1. 10. feb. 2023, 17:00 - 20:00
 2. 11. feb. 2023, 09:00 - 20:30
 3. 12. feb. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

Saksliste: 

 • 01/2023 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
 • 02/2023 - Godkjenning av referat møte 07 desember 
 • 03/2023 - Møte med direktør 
 • 04/2023 - Besøk barneklinikken 
 • 05/2023 - Gruppearbeid 
 • 06/2023 - Oppdrag og gjennomført siden sist 
 • 07/2023 - EventueltKontakt