Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022

Sakene 01-08

Passert
25.
oktober
2022
  1. 25. okt. 2022

Tid og sted

Når

  1. 25. okt. 2022

Dialogmøte

Program for dialogmøte

Lenke til strømming

Presentasjoner fra dialogmøtet:


Partnerskapsmøtet, saksliste:

  • Partnerskapsmøte sak 1/2022 Konstituering
  • Partnerskapsmøte sak 2/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Partnerskapsmøte sak 3/2022 Vedtektsendringer
  • Partnerskapsmøte sak 4/2022 Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet
  • Partnerskapsmøte sak 5/2022 Handlingsplanen for helsefellesskapet
  • Partnerskapsmøte sak 6/2022 Dialog- og partnerskapsmøte 2023
  • Partnerskapsmøte sak 7/2022 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler
  • Partnerskapsmøte sak 8/2022 Orienteringssaker