Handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Manglende ressurser er den gjennomgående realitet for helsevesenet i nord for tiden. Det er nødvendig med raskere omstilling, og rekruttering av kvalifisert personell er svært utfordrende.

Stian Molvik, rådgiver Samhandlingsavdelingen
Publisert 05.10.2022
Befolkningen forventer gode og riktige tjenester, når de trengs. Når krybben er tom bites hestene sies det, men ressursene øker ikke selv om kommuner og spesialisthelsetjenesten kan være uenige om regningen. 

Etableringen av helsefellesskapene er et forsøk på å få en retning for endringene som må til for at vi skal ha et hensiktsmessig helsevesen også i fremtiden. I Lofoten, Vesterålen og Salten samarbeider 20 kommuner og Nordlandssykehuset for at befolkningen skal være trygge på å få de tjenestene som behøves når sykdom eller skade ødelegger for planer og drømmer. Vi skal også være trygge på at vi kan møte det uforutsette ved at vi kjenner hverandre godt og har øvd også på å løse oppgavene når ressursene ikke strekker til, som ved større ulykker, kriser eller krig.

Partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten skal behandle helsefellesskapets handlingsplan når de møtes 25. oktober. Planer kan være fine ting, men gjør liten nytte om de havner i en skuff eller blir liggende urørt i innboksen. 

Helsefellesskapets handlingsplan er ment å være en aktiv plan, som får betydning for helsetilbudet til folk i Lofoten, Vesterålen og Salten. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i helsefellesskapet arbeidet med planen når de møttes 21. september, se saksdokumentet og utkastet​. Planen skal etter hvert få selskap av konkrete tiltak som skal føre til endringer, og forbedringer som merkes for innbyggerne. 

Har du tanker, innspill og ideer om gode tiltak? Nøl ikke med å kontakte et medlem i SSU​, dine ideer kan være akkurat det bidraget som skal til.