Avtaler avtalespesialister

Samarbeidet mellom avtalespesialist og helseforetak og andre institusjoner innenfor RHF-ets sørge- for ansvar er en forutsetning for å oppfylle rammeavtalen om avtalepraksis for legespesialister mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening.

​I rammeavtalens punkt 1.3 om samarbeid forutsettes det at det inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant helseforetak og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar.

Legeforeningen og de regionale helseforetakene har utarbeidet en veileder for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak (pdf)

Partene har også utarbeidet en mal for avtaler mellom avtalespesialister og helseforetak​ (pdf) som anbefales brukt ved inngåelse av samarbeidsavtaler.

For avtalespesialister innen psykisk helsevern benyttes mal for samarbeidsavtale mellom avtalespesialister innen psykisk helsevern og helseforetak (pdf)

Sist oppdatert 13.03.2024