Pressemelding fra Nordlandssykehuset

Organisering av overgrepsmottak

Nordlandssykehuset viser til den siste tids mediesaker vedrørende overgrepsmottak, og ønsker komme med informasjon om overgrepsmottak og videre planer for denne tjenesten. Vi har tidligere vist til at vi ønsket å gjennomføre møte med etterforskningsansvarlig politi før vi beslutter endelig organisering av tjenesten. Dette møtet har nå funnet sted.

Publisert 11.12.2017

​Et overgrepsmottak tilbyr spesialisert lege- og sykepleierkompetanse for pasienter utsatt for seksuelle og/eller voldelige overgrep. Det som tilbys ved overgrepsmottaket er en rettsmedisinsk undersøkelse, ikke akutt helsehjelp. Tjenesten skal sørge for å sikre bevis og gjøre bevisvurderinger til bruk i en eventuelt senere straffesak. Dette inkluderer sikring av spor (DNA-bevis) og dokumentasjon av eventuelle skader som offeret er påført.
For overgrep som anmeldes til politiet, vil politiet foreta den første sporsikring fra for eksempel hender/negler og hals.

Både somatisk og psykiatrisk helsehjelp ytes lokalt for overgrepsutsatte, både i Lofoten, Vesterålen og Salten. Ofte vil helsehjelpen foretas av fastlege/ legevakt, men i blant vil det være behov for å henvise til spesialisthelsetjenesten.

Det er som hovedregel ikke nødvendig med politifølge inn til overgrepsmottak, og vi arbeider med å finne løsning for ledsagertjeneste for de tilfeller der den overgrepsutsatte har behov for dette.

Nordlandssykehuset vil gå i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge for å få en løsning slik at overgrepsutsatte som aktivt ønsker seg til mottaket i Harstad, vil kunne mottas der. En svært viktig forutsetning er at all første kontakt om overgrep i vårt foretaksområde rettes til overgrepsmottaket i Bodø. Dette for å sikre en mest mulig koordinert og sammenhengende tjenestekjede samtidig med at bevissikring , omsorg og pasientsikkerhet ivaretas. Nordlandssykehuset vil beklage at brev av mai om organisering av overgrepsmottak som var stilet til politi og kommunene, ved en feil hos Nordlandssykehuset, ikke ble avsendt til øvrige adressater enn politiet.