En gruppe mennesker samlet

Velkommen til Diagnostisk klinikk

Klinikken er lokalisert i Bodø, med enheter også i Lofoten og Vesterålen, og består av fire avdelinger; Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og Medisinteknisk avdeling.

Publisert 15.05.2024


Diagnostisk klinikk omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi, patologi og medisinsk mikrobiologi. Klinikken yter service for sykehus og primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset HF og delvis også for nabohelseforetakene. Medisinskfaglig rådgivning står sentralt i profilen til klinikken.

Klinikken er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier - krav til kvalitet og kompetanse.

En gruppe kvinner i hvite labfrakker står foran en datamaskin
Som radiolog blir du en svært viktig del av diagnostiseringen av pasienten. Utstyrsparken vår er moderne og lokalene er nyrenoverte. Forskningsmiljøet er engasjerende og involverende.
Et par menn som går på en veranda
I tillegg til et sterkt og trygt fagmiljø, har vi blant annet:
  • Undervisning og veiledning
  • Fagmøter
  • Sosiale aktiviteter 
  • Tid til faglig fordypning

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus, og undervisning, opplæring og studentpraksis er en av sykehusets hovedoppgaver. Foretaket bidrar med utdanning og videreutdanning til mange ulike yrkesgrupper og årlig har vi ca. 900 studenter og elever praksis hos oss.

Arbeidsmiljøet er forankret i faglig nysgjerrighet, rom for utvikling og masse humør. Kom og jobb hos oss! 

Se våre ledige stillinger