Sanitetsbataljonen og Nordlandssykehuset gjennomførte øvelsen «Stormen Reindeer 2022»

4. mai gjennomførte Nordlandssykehuset og Brigade Nord sin Sanitetsbataljon en stor katastrofeøvelse i Bodø.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.05.2022
Militært kjøretøy foran sykehusbygg


Hensikten med øvelsen er å øve på samhandling mellom militære og sivile helsetjenester i forbindelse med massetilstrømming av skadde.  

- Denne samøvelsen med Forsvaret innebærer en sjelden mulighet til å trene på samvirke mellom spesialisthelsetjenesten og et militært feltsykehus. Vi øver på en fredstidssitasjon der det sivile samfunnet har anmodet om støtte fra Forsvaret, sier Øystein Reksen Johansen.

To menn smilende til kamera

Øystein Reksen Johansen (t.v), assisterende klinikksjef Kirurgisk klinikk og leder i beredskapsutvalget​ og Rasmus Solås, oberstløytnant og sjef for Sanitetsbataljonen har nettopp gjennomført en infobrief til de som skal delta i øvelsen "Stormen Reindeer 2022".