Pressemeldinger

​Pressemeldinger fra Nordlandssykehuset

7. mai

Til media i Vesterålen
Kirurgisk klinikk, avdeling Vesterålen er kåret til vinner av Helse Nords forbedringspris. Prisen er på 200.000,- kroner.

Forbedringsarbeidet er knyttet til telemetriovervåkning av pasienter ved Intensiv enhet på Stokmarknes. Utgangspunktet for arbeidet var et avvik som dokumenterte for ofte og for lang «bortetid» under telemetriovervåkning. Gjennom systematiske målinger 24/7 gjennom 52 uker, kunne enheten kartlegge og dokumentere en forbedring på mellom 90 – 100 prosent. Oppfølging etter sju måneder viste samme gode resultater.

Formell overrekkelse av prisen skjer i løpet av våren.

Se også Helse Nords omtale av saken her: https://helse-nord.no/nyheter/vinneren-av-helse-nords-forbedringspris-varen-2021-er-karet

Forbedringsarbeidet har også tidligere mottatt Nordlandssykehuset HFs egen pasientsikkerhetspris for 2020.

Ass avdelingsleder ved  Kirurgisk klinikk Vesterålen og leder for forbedringsprosjektet, Trine Haugen, kan kontaktes dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Telefon 910 08 576.

Bildet viser (foran fra venstre): Børge Johnsen, LIS 2 Medisinsk klinikk; Julia Cortis, avdelingsoverlege Medisinsk klinikk; Stine Selstø og Hilde Lauritzen (bak), fagsykepleiere; Trine P Haugen, prosjektleder og ass avdelingsleder Kirurgisk klinikk Vesterålen og Lars Lauritzen ass enhetsleder på felles Intensiv, Akuttmottak og Dagkirurgi.

6. mai 2020
Pasientekspresser i Salten på plass

Mandag 3. mai startet to pasientekspresser i Salten. – Dette vil gi mange et godt og forutsigbart transporttilbud, sier Trond Solem i Pasientreiser. Les hele saken her: https://nordlandssykehuset.no/nyheter/pasientekspresser-pa-plass-i-salten

5. mai 2020
Nordlandssykehuset første helseforetak i Norge

Simen Haukenes (20) er en av to ansatte i Nordlandssykehuset som er rekruttert via stiftelsen HELT MED. Tirsdag var det markering for tiltaket. 

- Jeg har aldri hatt jobb før og trodde ikke jeg kom til å få det nå heller. Det er artig å få prøve seg, sier Simen Haukenes (20). 

1. januar startet han i sin nye jobb som assistent ved Panorama kafé i niende etasje ved Nordlandssykehuset Bodø.

Simen er ansatt via HELT MED. HELT MED er en stiftelse som har som mål å gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å komme ut i ordinær jobb, både i offentlig og privat sektor.

- Det betyr mye å få jobbe med andre ansatte og å bli kjent med dem, sier han. 

 Les hele saken her: https://nordlandssykehuset.no/nyheter/nordlandssykehuset-forste-helseforetak-i-norge

4. mai 2020
Overgang til ny plattform for pasientjournal 9. mai

9. mai tar Nordlandsykehuset i bruk ny plattform for det pasientadministrative systemet DIPS. Systemet oppgraderes og det blir overgang fra dagens DIPS Classic til det nye DIPS Arena.

- Det kan bli  noe lengre ventetid ved timeavtaler og økt svartid på telefon et par uker etter overgangen. Det blir også noe redusert planlagt aktivitet.

Dette sier leder for Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, Lars-Eirik Hansen, som har ansvar for innføringen av DIPS Arena.

- DIPS Classic er gått ut på dato, og oppgradering til nytt system er nødvendig for å sikre et effektivt og sikkert system i tråd med en mer digitalisert samfunnsutvikling. Dette er viktig både for den enkelte pasient, de ansatte og dem vi samhandler med i offentlig og privat virksomhet, sier Hansen.

- Vi håper på forståelse og tålmodighet fra publikum i forbindelse med overgangen, og planlegger for at dette skal gå så smidig som overhodet mulig, sier han.


Sist oppdatert 07.05.2021