Nye innovasjonsprosjekter til Nordlandssykehuset

Mandag 26. april var det frist for å søke Helse Nords innovasjonsmidler. Til sammen kom det inn 19 søknader, hvorav ni fra Nordlandssykehuset. Nå er resultatet klart.

Petter Román Øien, seksjonsleder for forskning
Publisert 03.06.2021
Sist oppdatert 05.05.2023
Petter Román Øien
Petter Román Øien, seksjonsleder for forskning

Mange innvilgede søknader

I år tildelte Helse Nord innovasjonsprosjekter i to ulike kategorier – «vanlige» prosjekter med varighet på inntil to år og innovasjoner som adopteres fra andre foretak. Nordlandssykehuset fikk altså tre av fire innvilgede innovasjonsprosjekter i førstnevnte kategori og ett av de to i sistnevnte. 

- Fire av seks! Det er god grunn til å være fornøyd, sier en meget fornøyd seksjonsleder for forskning, Petter Román Øien.

God innsats fra ma​​nge

- Gratulerer så mye til alle som fikk sine prosjekter innvilget! Samtidig er det viktig at vi også er oppmerksomme på at det var flere gode ideer og initiativ fra Nordlandssykehuset som ikke fikk støtte, men som likevel kan være viktige. I sum er det svært positivt at så mange hos oss er oppmerksomme på denne utlysningen og ser den som en mulighet, sier Øien. 

Ulike fagområder – ulike k​​linikker

- Som man ser av tildelingen, er prosjektene våre forankret i fire ulike klinikker. De representerer ulike fag- og fokusområder. Dette vitner om en god innovasjonskultur i mange ulike fagmiljøene i foretaket, noe som er svært gledelig!

Prosjektene som fikk støtte: 

  • IPS-IT – EN INNOVATIV SAMHANDLINGSLØSNING I OG MELLOM PRIMÆR- OG SPESIALISTHELSETJENESTEN – Beate Brinchmann, Psykisk helse- og rusklinikken
  • ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM FOR BARN OG UNGE I NORDLAND – Kristin Wasland, Barneklinikken
  • SELF-SUSTAINING SPECULUM (SSS) AND PREFILLED INDUCTION CATHETER (PIC) – Hege Hansen, Kirurgisk klinikk
  • VIDEO DIRECTLY OBSERVED THERAPY (VDOT) – BRUK AV VIDEOSAMTALE I BEHANDLING AV TUBERKULOSE-PASIENTER I NORDLAND – Katrine Gjelle Hugaas, Medisinsk klinikk

Les mer på H​​else Nord sine sider: