Nordlandssykehuset går i gul beredskap

Nordlandssykehuset går i gul beredskap fra tirsdag 10. januar, på ettermiddagen. Årsaken er fulle sengeposter og fullt akuttmottak i Bodø, kombinert med høyt belegg på medisinske sengeposter i Lofoten og Vesterålen.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 10.01.2023
Sist oppdatert 11.01.2023
- Forhøyet beredskap betyr omprioritering av våre ressurser for å sikre at våre pasienter, også de som trenger akutt helsehjelp, blir forsvarlig ivaretatt, sier Beate Sørslett, viseadministrerende direktør i Nordlandssykehuset. 
 
- Dette innebærer at noen pasienter vil få utsatt sin utredning og/eller behandling. Disse vil bli kontaktet av sykehuset, sier hun.

I tillegg til mange innlagte pasienter med luftveissykdom og isolatbehov, bidrar et økende antall utskrivningsklare pasienter til en presset situasjon på sykehusene våre.

- Det er viktig at kommunene gjør det de kan for å ta hjem utskrivningsklare pasienter, og vi har dialog med de kommunene der utfordringen er størst. Dette gjelder særlig i  Salten og Vesterålen, sier Sørslett. 

Gul beredskap innebærer at situasjonen er uavklart og det kan bli behov for ekstraordinær innsats og ressurser.