Nordlandssykehuset er i grønn beredskap

På bakgrunn av en svært utfordrende bemanningssituasjon gikk Nordlandssykehuset over i grønn beredskap fra 21. juni.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.06.2022


Collage av sykehuset i Bodø og Vesterålen

Nordlandssykehuset Bodø og Nordlandssykehuset Vesterålen.

Det er kombinasjon av oppstart ferieavvikling, ubesatte stillinger og høyt belegg som gjør at Nordlandssykehuset har store utfordringer knyttet til tilstrekkelig bemanning gjennom sommeren. Utfordringen er særlig knyttet til sengeposter i Bodø og Vesterålen og laboratoriet i Vesterålen.

Nordlandssykehuset vil ta ny kontakt for dialog med de kommunene som har størst utfordring med å ta hjem utskrivningsklare pasienter. Dette vil være ett av flere tiltak for å opprettholde kapasitet til å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter gjennom sommeren.

Vi har pågående arbeid for å tilby «sommerjobb» til sykepleiere som i dag ikke arbeider innenfor helse, og ønsker samtidig å oppfordre pensjonister og sykepleiere/helsefagarbeidere som har mulighet til å stille opp som vikarer om å ta kontakt med vår HR-avdeling.

Vi følger situasjonen nøye, og ser på ulike tiltak for å bedre situasjonen. Pasienter som har time skal møte opp som vanlig. Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt.