Nevrologisk avdeling er årets slagenhet 2021

Slagenheten ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø, er sammen med slagenheten ved Vestre Viken Drammen blitt utnevnt til «Årets slagenhet» av Norsk hjerneslagregister. - Dette er en skikkelig gladnyhet sier Maria Carlsson, overlege ved nevrologisk avdeling.

Helen K. Langfors Åsli og Ulrikke Jenssen Følvik.
Publisert 05.07.2022
Slagenheten
Fv. Sara Karolina Norrman (logoped), Merethe Karlberg (overlege), Maria Carlsson (overlege), Vigdis Bye-Salvesen (slagsykepleier), Bodil Rosenvinge Berg-Hansen (logoped), Susann Halhjem (ergoterapeut), Kristin Berg (slagsykepleier), Solveig Lunheim Lillejord (hjelpepleier) og Solveig Valset Aars (fysioterapeut).

- Vi har over år jobbet systematisk for å bedre behandlingen i alle ledd for pasienter med hjerneslag. Det siste året har vi gjort flere tiltak med ekstra fokus på slagenheten og vi har jobbet spesifikt med tiltak i forhold til hver enkelt kvalitetsindikator, sier Carlsson.

Nevrologisk avdeling har blant annet satt sammen en «slaggruppe» bestående av slagsykepleiere og leger, i tillegg er fagsykepleiere aktivt involvert i registrering og oppfølging av kvalitetsindikatorer og de har hatt fagdager med undervisning i tillegg til flere kvalitetsprosjekter. 

- Dette har vært et bredt samarbeid og prisen er en anerkjennelse for hele kjeden som er involvert i behandlingen av pasienter med hjerneslag. Utnevnelsen er en vitamininnsprøyting til å bli enda bedre!

Avdelingsleder og overlege Hilde Ofte supplerer.
- Vi er kjempestolte over denne utmerkelsen. Den viser at det går an å få til mye med enkle grep og godt teamarbeid. Vi har hatt et systematisk fokus på kvalitetsarbeid de siste årene, og det har virkelig gitt resultater. Gratulerer til alle våre dyktige ansatte! 

Utnevner slagenheter som har utmerket seg i sitt k​valitetsarbeid

Hvert år utnevner Norsk hjerneslagregister to slagenheter som har utmerket seg i sitt kvalitetsarbeid. Utnevnelsen gjøres blant 50 innrapporterende sykehus. 

Begrunnelse for utnevnelsen til årets slagenhet er utøvelse av god slagbehandling, høy dekningsgrad og bedring av måloppnåelse på registerets kvalitetsindikatorer, bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring, etterlevelse av god innregistreringspraksis og god oppfølgingsgrad etter tre måneder. Utnevnelsen vil bli formelt markert til høsten.