Kul sykepleier bestemte yrkesveien for Mathias (29)

Da Mathias Aakre (29) var i praksis, var det en mannlig anestesisykepleier som ga inntrykk. - Jeg synes han var kul. Det er litt barnslig, men det var sånn det startet.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.07.2020
Sist oppdatert 10.02.2023
anestesisykepleier Mathias Aakre

Det var mormor som inspirerte 29-åringen til å søke seg inn på sykepleierstudiet. - Hun fikk meg til å oppdage alle mulighetene man får, forteller Mathias.

- Mannlige sykepleiere er moderne menn. Vi må gå vekk fra stereotypien om at sykepleiere er damer.

Det sier anestesisykepleier Mathias Aakre (29) fra Bodø mens han vasker hendene i en stor vask utenfor operasjonsstuen.

- Det handler mye om å bryte med tradisjonelle oppfatninger om hva menn skal være og gjøre. Likestilling går jo begge veier, og samtidig tror jeg at mannlige pasienter noen ganger setter pris på å møte mannlige sykepleiere.

Gråt på jobb

Den grønne sykepleieruniformen er på, og han går med raske skritt inn på operasjonsstuen. Det skal nå gjøres akutt keisersnitt på operasjonsstuen.

- Det å få være med på en så intim fase i livet er veldig spesielt.

Første gangen han var med, gråt han.

- Moren hadde voldsom fødselsangst og gruet seg veldig. Da hun endelig fikk treffe barnet, felte jeg noen tårer. Det var et fint øyeblikk, forteller 29-åringen.

Kul sykepleier

I 2013 var gikk han ut fra Nord universitet med en bachelor i sykepleie. Da hadde han lagt bak seg to måneder i praksis i akuttpsykiatrien i Bodø, fire måneder i kommunehelsetjenesten i Saltdal og fire måneder i spesialisthelsetjenesten i Vesterålen.

Etter endt utdanning, flyttet han til hovedstaden for å få litt mer erfaring. I et drøyt år jobbet Mathias ved lungeavdelingen på Rikshospitalet før han vendte nesen nordover igjen. I to år jobbet han som sykepleier ved sengeposten på kirurgisk avdeling, samt tre år i akuttmottaket før han søkte videre utdanning.

Jeg ønsket å komme i dybden av faget og få en dypere forståelse.

Mathias Aakre

Det var under praksisperioden i Vesterålen at Mathias bestemte seg for veien videre.

- Under en operasjon fikk jeg øye på en type jeg synes var kul. Han var alltid rolig og god i møte med pasienten, samtidig som han var veldig faglig sterk og en god lagspiller med de andre på operasjonsstuen. I tillegg hadde han en «stil» som jeg synes var kul, og det var også med på å forme måten jeg så på ham. Sånn hadde jeg også lyst til å være, sier Mathias og tilføyer:
- Det er litt barnslig, men det var sånn det startet, ler han.

Reddende engler

Som anestesisykepleier kan man være den som er avgjørende for om en pasient klarer seg eller ikke.

- Som sykepleier har jeg jobbet nattevakt alene på sengeposten, hvor en av pasientene fikk hjertestans. Når man da er nødt til å tilkalle forsterkninger og de endelig kommer, da får man en følelse av at man blir reddet. Det er magisk. Som anestesisykepleier er man en ressurs for andre i stressende situasjoner. Det hadde jeg lyst til å hjelpe til med.

- I sykepleieyrket går mye av jobben i omsorg og kartlegging av behov hos den enkelte, noe en mann kan gjøre på lik linje med en

- I sykepleieyrket går mye av jobben i omsorg og kartlegging av behov hos den enkelte, noe en mann kan gjøre på lik linje med en dame, sier 29-åringen.H
an trekker også frem variasjonen i arbeidsoppgaver som spennende.

- Man får være med på de akutte hendelsene når traumealarmen går, og den planlagte hverdagen på operasjonsstuene.

Uante muligheter

Mens det å være sykepleier er et kvinnedominert yrke, er det relativt mange menn i anestesien.

- Det er noe med yrket som appellerer til menn. Menn kan være mer glad i de akutte situasjonene, hvor du løper ut på et oppdrag og ikke vet hva som møter deg, samtidig som man håndterer en del teknisk utstyr. Det gir en god mix og en variert hverdag

Mathias påpeker at som sykepleier har man nærmest uendelige muligheter innenfor spesialisering og nevner blant annet teknisk utstyr, redningsmannskap, intensivsykepleier, operasjonssykepleier, Forsvaret, ambulansefly og offshore.

- Hvis man bare er klar over mulighetene man har, er det kanskje enklere å starte på en sykepleierutdanning. Jeg, som mann, stortrives som anestesisykepleier, og når man jobber med mennesker er ingen dager like. Det er noe som passer meg som person veldig godt!

- Fra gammelt av ble det snakket om medfødte «omsorgsgen» hos damer som gjorde at man så på omsorgsyrkene som kvinneyrker. Ting

- Fra gammelt av ble det snakket om medfødte «omsorgsgen» hos damer som gjorde at man så på omsorgsyrkene som kvinneyrker. Ting har heldigvis utviklet seg, og kjønn er ikke noe avgjørende faktor for om å gjøre en god jobb som sykepleier/spesialsykepleier.