Høy kvalitet og svært gode tilbakemeldinger for Diagnostisk klinikk

Diagnostisk klinikk i Nordlandssykehuset har fått strålende tilbakemelding etter tilsyn fra Norsk akkreditering. Det er gjennomgående god og høy faglig kompetanse blant de ansatte, og klinikken har nå blitt akkreditert innen mange fagområder.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 18.05.2022
Diagnostisk klinikk ansatte i trappa

- De ansatte er veldig dedikerte og stolte over akkrediteringen, sier avdelingsleder Oddny Kristin Remlo ved Laboratoriemedisinsk avdeling. (foran t.h.)

Diagnostisk klinikk er akkreditert etter ISO standard 15089 for medisinske laboratorier. Dette sikrer at laboratoriene har fokus på forbedring, kvalitet på analysemetodene og kompetanse hos sine ansatte. Norsk akkreditering fører tilsyn etter standarden, og i uke 18 hadde klinikken sitt årlig tilsynsbesøk. Det er alltid litt spent og skjerpet stemning ved tilsyn, selv om tonen mellom de ansatte og bedømmerne er hyggelig og imøtekommende. Dette året kunne både ledere og ansatte imidlertid klappe seg selv på skuldra etter tilsynet, da tilbakemeldingene var usedvanlige gode.

- Vi fikk skryt for at vi har gjennomgående god og høy faglig kompetanse blant de ansatte, og fine og ryddige lokaler. Det ble også kommentert at vårt nivå på kvalitetsarbeidet blir bedre for hvert tilsyn, forteller kvalitetsrådgiver i klinikken Helene Amundsen. ​

Blant annet uttalte en erfaren teknisk bedømmer fra Norsk akkreditering at 
at det er den beste blodbanken hun hadde vært innom, og da sammenligner hun med blodbanker i hele Norden i tillegg til England. ​

Å bli akkreditert vil si at klinikken har et system i bruk som kvalitetssikrer laboratoriesvar. Det er et kvalitetsstempel.
- Å være akkreditert vil for oss si at vi gir våre rekvirenter en sikkerhet for at alle ledd i den diagnostiske virksomheten utøves etter gode rutiner og er faglig godt basert. Vi jobber systematisk iht standarden ISO 15189 og på sikt vil dette bidra til å øke kvaliteten jevnt og trutt og omfatte flere fagområder enn det det gjør i dag. I fremtiden vil våre rekvirenter i større grad velge akkrediterte laboratorier og allerede i dag merker vi at det er en fordel i forhold til å beholde enkelte arbeidsoppgaver når oppdrag skal fordeles i Helse Nord, sier avdelingsleder Oddny Kristin Remlo ved Laboratoriemedisinsk avdeling. 

Målet er å bli akkreditert innen alle fagområder

​Det å være akkreditert er en bekreftelse av at organisasjonen har et styringssystem som samsvarer med kravene i akkrediteringsstandarden – i dette tilfellet NS-EN ISO15189 som spesifiserer krav til kvalitet og kompetanse i medisinske laboratorier. - Samsvarsvurderingen innbefatter organisasjonenes evne og vilje til å utføre angitte oppgaver i samsvar med kravene og vårt eget styringssystem. Våre rekvirenter ser etter dette kvalitetsstemplet – og i enkelte tilfeller er det et krav om å være akkreditert for at våre laboratorier kan benyttes av eksterne rekvirenter, bekrefter kvalitetsleder Ann Kristin Lindgaard.

Klinikkens mål er å bli akkreditert innenfor alle våre fagområder. Siden 2015 har det langsiktige kvalitetsarbeidet resultert i at klinikken i dag har akkreditert metoder innen fagområdene Immunologi og blodtransfusjonsmedisin, Medisinsk mikrobiologi, Medisinsk biokjemi, Blodprøvetaking og Patologi. Enhetene som har akkrediterte metoder er Blodbankenheten, Mikrobiologisk enhet, Sentrallaboratoriet, Preanalytisk enhet og Patologiavdelingen i Bodø . Se hele akkrediteringsomfanget.

​Dedikerte ansatte​​​​

Klinikken jobber systematisk med å bygge opp prosedyreverkene i samsvar med standarden. Når tilsynet kommer sjekkes det også om prosedyrene faktisk følges slik det står, og ikke bare er i papirform. Akkrediteringen setter også krav til de ansatte kompetanse og at det foregår jevnlig kompetanseheving.

- De ansatte er veldig dedikerte og stolte over akkrediteringen, sier Remlo. 

Det har vært krevende for laboratoriene under pandemien, men standarden har holdt seg god hele veien. 
- Våre ansatte på lab har fokus på god pasientsikkerhet og pasienten i fokus. 

Neste mål for klinikken​​

Diagnostisk klinikk har i sitt strategidokument definert et mål om at alle fagområder skal akkrediteres. Framdriften er forsinket blant annet grunnet pandemien. Patologiavdelingen arbeider strukturert for å nå dette målet og har søkt utvidelse årlig siden første akkreditering. I tillegg er det lagt et godt grunnlag for utvidelser innen medisinsk biokjemi i forbindelse med etablering av den automasjonslinjen. 

- Det er opp til ledere i avdelingene å bestemme når man vurderer at man har tilstrekkelig underlag for å søke utvidelser, sier Lindgaard. Hun vil gjerne trekke fram at et godt team-arbeid  er grunnlag for å få slike tilbakemeldinger.
- Man skal huske på at alle ledd i en organisasjon vurderes opp mot kravene og da er hver og ens bidrag viktig! Så en stor takk til alle ansatte – godt arbeid gir gode resultater!