4,2 mill til kreftforskning fra Kreftforeningen

Kreftforeningen har tildelt Nordlandssykehuset 4,2 mill. til kliniske behandlingsstudier. - For pasientene våre er dette kjempeviktig! Kvalitet i behandling og deltakelse i kliniske studier er to sider av samme, viktige sak, sier de ansatte ved Avdeling for kreft og lindrende behandling.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.06.2022
 
Gruppebilde av leger som sitter i en trapp

Fra bakerst venstre: Jarle Jakobsen, Caroline S. Rohde. Bård Mannsåker, Astrid Dalhaug Ida K.S. Ramberg, Simen K. Namtvedt, Carsten Nieder.

Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og eventuelle bivirkninger.

En boos​t fo​​r kreftavdel​ingen​

​​Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset søkte om støtte til både klinisk forskningssyke​​pleier i full stilling og midler til frikjøp av overleger. Prosjektleder og overlege ​Bård Mannsåker, er svært begeistret over denne tildelingen.


​- Dette er svært gode nyheter! Vi deltar i flere store kliniske studier innen kreft, men har over lengre tid slitt med manglende kapasitet. Nå får vi muligheten til å øke vår innsats. Det er også viktig å nevne at vi hadde gode samarbeidspartnere i sykehuset og ved UNN med i søknaden vår. 

Portrettbilde av Bård Mannsåker

Prosjektleder og overlege Bård Mannsåker er svært begeistret over tildelingen fra Kreftforeningen. - Dette er svært gode nyheter! Vi deltar i flere store kliniske studier innen kreft, men har over lengre tid slitt med manglende kapasitet. Nå får vi muligheten til å øke vår innsats, sier han.

Til beste for pasien​​​tene
- Satsingen på kliniske behandlingsstudier er først og fremst viktig for å kunne gi pasientene et best mulig og mest mulig oppdatert behandlingstilbud, sier avdelingsleder Astrid Dalhaug.

- Den siste tiden har vi måttet prioritere strengt med tanke på hva vi sier ja til å delta på og hva vi dessverre må si nei til. Det gjør vondt å måtte si nei til studier innen viktige fagområder fordi vi ikke har kapasitet til å delta. Nå ser vi frem til fortsettelsen. For pasientene våre er dette kjempeviktig! Kvalitet i behandling og deltakelse i kliniske studier er to sider av samme, viktige sak!

Kreftforeningen er glad for å prioritere Nordlands​​sykehuset

Kreftforeningen og Nordlandssykehuset har hatt et nært samarbeid over flere år gjennom Vardesenteret og flere prosjekter. Nå utvides samarbeidet.

- Vi er svært glad for at Nordlandssykehuset er ambisiøse på vegne av fagmiljøene og pasientene, til syvende og sist handler dette om at alle pasienter skal få tilgang til kliniske studier. Vi vil bidra til at dette blir en del av klinisk praksis i hele Norge, forteller distriktssjef i Kreftforeningen Brage Larsen Sollund. 

Kreftforeningen håper også stortingspolitikerne kommer på banen.

- I valgkampen hadde vi møter med politikerne. Nordlandssykehuset har gitt en beskrivelse av at mye av de kliniske studiene blir gjort på legenes fritid. Det er også noe Riksrevisjonen har påpekt i en rapport, og slik kan det ikke være. Vi tilrettelegger nå for flere sykehus og er stolt av det. 

Viktig for Nordlandssykehuset

Seksjon for forskning har lenge jobbet med å få på plass enda flere ressurser til oppfølging av kliniske studier. 

- Økt deltakelse i kliniske behandlingsstudier er en nasjonal satsing, og det er viktig at Nordlandssykehuset å vise at vi følger dette opp, sier en fornøyd seksjonsleder for forskning, Petter Román Øien.

- Det er bare å berømme Bård, Astrid og de andre ved kreftavdelingen vår. De har over lengre tid gjort en kjempeinnsats på dette området. At de nå får denne tildelingen fra Kreftforeningen, er en bekreftelse på at vårt fagmiljø innen kreft ligger langt fremme. Det blir kjempespennende å følge utviklingen fremover – jeg er helt sikker på at støtten fra Kreftforeningen kommer til å bli brukt på en måte som kommer både fagmiljø og pasientene våre til gode, avslutter Øien.