Ny klinisk studie under oppstart ved Nordlandssykehuset

Forsker og overlege Elin Storjord ved Diagnostisk klinikk mottok i desember 2023 forskningsmidler til en klinisk forskningsstudie. Nå starter arbeidet med å inkludere pasienter med akutt intermitterende porfyri (AIP) til undersøkelser ved Nordlandssykehuset.

Publisert 16.02.2024
Et nærbilde av en person som smiler

Mange involverte

Etter at hun mottak den positive nyheten om at prosjektet var innvilget støtte fra Helse Nord, startet arbeidet med alle forberedelsene som må på plass før studien kan starte inkludering av pasienter.

- Det har vært en hektisk periode, sier Elin Storjord. Kosthold er helt sentralt i AIP-prosjektet. De kliniske ernæringsfysiologene Marlene Blomstereng Karlsen og Nina Lorentsen har sentrale roller i prosjektet og har arbeidet hardt med å få på plass to menyer som går over 4 uker hver, en med høyt innhold av karbohydrat, og en mer gjennomsnittlig. – Det blir god og næringsrik mat som følger nordiske ernæringsanbefalinger, men med rom for litt godis også!

I tillegg skal sykehusets egne forskningssykepleiere delta i screening av pasienter. Flere andre, både forskningslaboratoriet og leger, sykepleiere og bioingeniører i ulike klinikker i sykehuset har også sentrale roller.

Puslespill

AIP er en arvelig sykdom. Pasientene som ønskes rekruttert til studien er personer bosatt i Norge som har AIP, som er over 18 år, og som ikke har diabetes. 

- Pasientene som deltar mottar detaljerte kostplaner, de kan tilpasses individuelt om det er noe man ikke tåler. Etter faste tidsintervall skal de så inn til undersøkelser på sykehuset slik at vi får kartlagt hvilke effekter kosthold har, forteller Storjord.

- Vi håper å få inkludert totalt 50 pasienter, forteller hun.

 Spennende

- Nå skal det bli fint å komme i gang, forteller Elin Storjord. Vi har stor tro på at resultatene fra denne studien vil ha stor betydning for AIP-pasientenes helse. Det er derfor viktig at vi når inklusjonsmålene. 2024 blir et spennende forskningsår for denne pasientgruppen, avslutter hun.

Ønsker du å delta i studien?

Prosjektet har som mål å utforske hvordan kosthold kan påvirke symptomer og sykdomsforløp hos personer over 18 år med AIP. Prosjektet starter i mars 2024, og deltagelse innebærer fire oppmøter ved Nordlandssykehuset i Bodø. Ta kontakt!