Uønskede pasienthendelser

Nordlandssykehuset ønsker åpenhet om uønskede pasienthendelser. Vi mener åpenhet er viktig for å lære av feil og hindre at uønskede hendelser skjer igjen. Vårt styre får derfor jevnlig presentert en oversikt over antall pasientrelaterte hendelser og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset. Nedenfor gjengis siste rapport til styret.

Sist oppdatert 01.11.2022