Sina Wittlund disputerer 11. april

Sina Wittlund har forsket på den økende trygdeavhengigheten blant unge voksne ved hjelp av nasjonale registerdata, sekvensanalyse og en «forskjell i forskjellsmetode». Torsdag disputerer hun.

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 05.04.2024
Sist oppdatert 08.04.2024
Dame med mørkt hår

Norge er preget av et meget velfungerende velferdssystem, men står overfor et dilemma når det gjelder unge voksne. På den ene siden har man lav arbeidsledighet, men samtidig økende helserelatert trygdeavhengighet, hovedsakelig forårsaket av psykiske helseproblemer.

Dette er bakgrunnen for Wittlund sin ph.d.-avhandling med tittelen "The implementation of vocational interventions for persons with mental health challenges: Future directions".

Økende trygdeavhengighet

- Funnene viser at det etter den store velferdsreformen skjedde et skifte i retning av langvarig helserelaterte trygdeavhengighet blant unge voksne som ikke fullførte videregående skole og slet med arbeidsledighet, forteller Wittlund. Det finnes imidlertid et lyspunkt. Tiltaket Individuell Jobbstøtte (IPS) fremmer sysselsetting, noe som taler for samarbeidsstrategier for å hjelpe denne gruppen.

- Disse funnene er avgjørende for å informere beslutningstakere som tar sikte på å redusere helserelatert trygdeavhengighet.

Spennende og stimulerende fagmiljø

Wittlunds doktorgradsavhandling er del av et større prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

- Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH) tilbød et stimulerende forsknings- og læringsmiljø, der jeg fikk mulighet å samarbeide med inspirerende forskere, klinikere og erfaringskonsulenter, forteller hun.

- Ved KAPH har jeg hatt privilegiet å samarbeide og publisere artikler med nasjonale og internasjonale eksperter. Nasjonalt har jeg samarbeidet med forskere fra Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen. Videre har jeg hatt muligheten til å samarbeide med eksperter fra prestisjetunge institusjoner i England og Australia.

- Dette har gitt meg verdifulle perspektiver og muligheten til å bidra lokalt, nasjonalt og internasjonalt innen yrkesrettet rehabilitering og mental helse.

New Zealand, Australia, Sverige og Norge

Sina Wittlund er opprinnelig fra New Zealand og har legeutdanning fra Otago University på New Zealand.

- I løpet av min ti år lange kliniske karriere, jobbet jeg som lege i New Zealand, Australia og Sverige, forteller hun.

- I perioden 2019-2023 var jeg ansatt ved Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH) ved Nordlandssykehuset, samtidig som jeg tok doktorgraden min gjennom Institutt for Samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Siden 2024 har jeg jobbet med undervisning og forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, Campus Bodø.