Sina Marion Wittlund disputerte

Cand. med. Sina Marion Wittlund disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet torsdag 11. april 2024. Avhandlingens tittel er «Mental Health, Work, Welfare and Vocational Rehabilitation A Comprehensive Study of Young Adults in the Norwegian Welfare State».

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 15.04.2024
Sist oppdatert 16.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre Wenche Ten Velden Hegelstad, Erling Inge Kvig, Jed Boardman, ph.d. Sina Marion Wittlund og hovedveileder professor Arnstein Mykletun

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der hun forsvarte avhandlingen «Mental Health, Work, Welfare and Vocational Rehabilitation A Comprehensive Study of Young Adults in the Norwegian Welfare State».

Før dette holdt Wittlund sin prøveforelesning over temaet «The implementation of vocational interventions for persons with mental health challenges: Future directions».

Bedømmelseskomitéen bestod av Senior Lecturerer Jed Boardman, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College (1. opponent), førsteamanuensis II Wenche Ten Velden Hegelstad, Universitetet i Stavanger (2. opponent) og Professor Hans-Olav Melberg, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité).

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Erling Inge Kvig, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og psykologspesialist i Psykisk helse- og rusklinikken, Nordlandssykehuset. Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Sina Marion Wittlund gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer henne med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!