På leting etter risikofaktorer for postoperative sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner er den hyppigste komplikasjonen til kirurgi og disse gir pasienten forlenget rehabilitering, samt at det koster samfunnet ekstra ressurser. Postdoktor Kjersti Mevik ønsker nå å finne ut om noen pasienter er mer utsatt for slik infeksjon og hvilke faktorer som spiller inn.

Petter Øien, forskningsleder
Publisert 19.02.2024
En mann og kvinne som smiler
F.v. Yuan Xu og Kjersti Mevik hhv siste- og førsteforfatter.

I studien som nylig er publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Medical Informatics, fant Kjersti Mevik og teamet hennes at operasjonstid og liggetid påvirker risikoen for postoperative sårinfeksjoner. 

- Denne informasjonen kan forhåpentligvis brukes til å forebygge slike infeksjoner, sier Mevik.

Evaluering av risikoverktøy

I studien ble tre risikoverktøy evaluert og sammenlignet med vår nye metode for å finne risikofaktorer. 

- Vi fant at de den nye metoden var bedre enn de tre risikoverktøyene til å identifisere pasientene som hadde høyest risiko for postoperative sårinfeksjoner, sier Mevik.

- De som hadde operasjonstid over 100 minutter og liggetid mer enn åtte dager, hadde større sjanse for å få postoperativ sårinfeksjon enn de med kortere operasjonstid og kortere liggetid. 

Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Studien er gjort i samarbeid med Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) i Tromsø og University of Calgary hvor førsteforfatteren for tiden er på et forskningsopphold.

- Forskningsteamet er allerede i gang med neste steg i prosjektet der vi skal bruke kunstig intelligens i en større pasientpopulasjon for å finne andre mulige risikofaktorer for postoperativ sårinfeksjon, forteller Kjersti Mevik.