Forsker ved Nordlandssykehuset med artikkel i anerkjent tidsskrift

Khayam Butt er spesialist i gastrokirurgi ved Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset og ph.d.-student ved UiT Norges arktiske universitet. Nylig fikk han akseptert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Surgery (BJS).

Petter Román Øien, leder, Seksjon for forskning
Publisert 19.06.2024
En gruppe mennesker iført kirurgiske klær og smiler
Fra venstre: Marthe Rasmussen (operasjonssykepleiere og fagansvarlig for kar-/thoraxseksjonen ved Enhet for operasjon), Khayam Butt (spesialist i gastrokirurgi ved Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset og ph.d.-student ved UiT Norges arktiske universitet), Gry Gaustad (operasjonssykepleier og fagansvarlig for gastro-seksjonen ved Enhet for operasjon) og Anita Jensen Stokke (operasjonssykepleier og fagansvarlig for urologisk seksjon ved Enhet for operasjon).

Butt forsker på kirurgisk telementoring i en klinisk setting for å se på kirurgisk læringsutbytte på operasjonsstua. I artikkelen har man sett på effekt av kirurgisk telementoring på utvikling av kirurgiske ferdigheter med robotkirurgi for rektal prolaps.

- Dette er en operasjonsmetode som ikke har vært tilgjengelig hos oss grunnet manglende ekspertise, forteller Butt. Ved hjelp av kirurgisk telementoring kan vi imidlertid nå lære opp kirurger som etter hvert har blitt selvstendig i operasjonsmetoden.

- Fokus for ph.d.-prosjektet mitt er selve opplæringen, hvordan den fungerer og hvilken effekt den har, forteller Butt.

Nyttig prosjekt

Resultatene viser at det er trygt for pasienten å gjennomgå operasjon i en sammenheng hvor det gjøres kirurgisk telementoring, altså hvor overlege sitter ett sted og gir digital oppfølging til den som gjennomfører selve prosedyren. Dette gjelder også i tilfeller der den som gjør inngrepet ikke er fullt ut opplært.

- Telementoring er nyttig av så mange årsaker, forteller Khayam Butt. Under pandemien måtte vi for eksempel unngå reiser til andre sykehus i opplæringsøyemed. Dernest høster hele operasjonsteamet erfaring sammen med kirurgen som mottar kirurgisk telementoring under pågående kirurgi samtidig som sykehuset utvikler ressurser og kompetanse. Sist, men ikke minst slipper pasientene selvfølgelig unødvendig lange reiser.

- Vi er også stolte over at prosjektet har muliggjort laparoskopisk kirurgi. Dermed har en pasientgruppe fått et tilbud de ikke tidligere hadde, forteller Butt.

Godt samarbeid

Prosjektet medfører samarbeid med mange.

- Her er det mange som skal takkes, påpeker Khayam Butt. Hele operasjonsstuen, inkludert anestesi- og operasjonssykepleiere skal ha stor takk.

I tillegg har vi mottatt software og hardware av Intuitive Surgica, for øvrige de samme som har levert operasjonsrobot til Nordlandssykehuset.

- Jeg skylder også klinikkledelsen ved Kirurgisk klinikk en stor takk, sier Khayam Butt. Deres tilrettelegging og bistand har vært avgjørende for at vi har fått satt i gang dette prosjektet.