Nordlandssykehuset får over 6 mill. til innovasjonsprosjekter

Tirsdag 26. april var det frist for å søke Helse Nords innovasjonsmidler. Til sammen kom det inn 20 søknader, hvorav hele 12 fra våre fagmiljøer. Etter at komiteen tidligere denne uken gikk gjennom søknadene, er nå utfallet klart. Tildelingen er godt nytt for Nordlandssykehuset!

Petter Román Øien, leder seksjon for forskning
Publisert 07.06.2022
Siri Tau Ursin
- Fem av åtte! Det er god grunn til å være fornøyd, sier en meget begeistret administrerende direktør, Siri Tau Ursin.

​​​I år tildelte Helse Nord innovasjonsprosjekter i to ulike kategorier – «vanlige» prosjekter med varighet på inntil to år og innovasjoner som adopteres fra andre foretak. Nordlandssykehuset fikk totalt fem prosjekter i den vanlige kategorien. Utover dette mottok UNN støtte til ett vanlig og ett adopsjonsprosjekt, og Helgelandssykehuset til ett av sistnevnte type. 

- Fem av åtte! Det er god grunn til å være fornøyd, sier en meget begeistret administrerende direktør, Siri Tau Ursin.

God innsats fra mange​​​

- Gratulerer så mye til alle som fikk sine prosjekter innvilget! Samtidig er det viktig at vi også er oppmerksomme på at det var flere gode ideer og initiativ fra Nordlandssykehuset som ikke fikk støtte, men som likevel kan være viktige. Jeg benytter derfor anledningen til å takke alle som brukte tid og energi på å søke, og da også de som ikke fikk støtte. I sum er det svært positivt at så mange hos oss er oppmerksomme på denne utlysningen og ser den som en mulighet, sier Tau Ursin. 

Ulike fagområder – ulike klinikk​er

Som det fremgår av tildelingen, er Nordlandssykehusets prosjekter forankret i Barneklinikken, Medisinsk klinikk, Psykisk helse- og rusklinikken, Kirurgisk klinikk og SKSD. De representerer ulike fag- og fokusområder. 

Totalt ble det tildelt for kr 6 998 000,- for 2022 og 2023. Av dette fikk altså Nordlandssykehusets prosjekter totalt 5 498 000,-, altså litt under 80 % av midlene.

- Her er det både tjenesteinnovasjon, produktinnovasjon, teknologiprosjekter og prosessinnovasjon. Dette vitner om en god innovasjonskultur i mange ulike fagmiljøer i foretaket, noe som er svært gledelig!


Innovasjonsprosjektene som fikk støtte
​Søknadstitte​l
​Søker
​Tildeling 2022
​Tildeling 2023
​Simulator for cervical examination of pregnant and unpregnant women 

​Hege Hansen
​550 000,-
​550 000,-
​Robotic Process Automation 2.0

​Lars Eirik Hansen
​549 000,-
​549 000,-
​Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika
​Elisabeth Bergland Jensen
​550 000,-
​550 000,-
​Persontilpasset bruk av VR-teknologi i behandling av pasienter med psykiatriske lidelser
​Ulrika Larsson
​550 000,-
​550 000,-
​Et barnevennlig sykehus
​Kirsti Neset
​550 000,-
​550 000,-

​​​​