Årsrapport for NorSpis 2023

Årsrapporten for NorSpis inneholder informasjon om behandlingsresultater, datakvalitet og videre planer for NorSpis.

Publisert 08.12.2023
Sist oppdatert 21.12.2023
Diagram

I 2022 var det en økt andel registrerte pasienter som opplevde en bedring av  spiseforstyrrelsessymptomene sammenlignet med tidligere, både blant voksne og barn/unge. Omtrent samme andel som tidligere opplevde en bedring i funksjon. 

Tallene er imidlertid usikre, spesielt på grunn av lav tilslutning og dekningsgrad.

Rapporten peker på reduksjon av undervekt som et forbedringsområde for voksen-enhetene. 

Les årsrapporten