Forskningsrapporter

Forskningsformidling er en viktig oppgave for Nordlandssykehuset. Dette inkluderer intern informasjon via intranett, men også informasjon om forskning gjennom internett, sosiale media og eksterne kanaler (aviser, digitale media, TV/radio etc.). I tillegg medvirker vi jevnlig i de årlige, nasjonale Forskningsdagene.

Utgivelse av forsknings- og innovasjonsrapporter har siden 2014 vært fast tiltak i Nordlandssykehuset. Her kan du lese rapportene som er gitt ut: ​

Ønsker d​​u en papirversjon av forskningsrapporten, ta kontakt med forskning@nordlandssykehuset.no​

Sist oppdatert 24.04.2024