Screening av multiresistente mikrober – nytt flytskjema

Mange av pasientene som henvises til undersøkelse og behandling ved Nordlandsykehuset må gjennomgå forhåndsundersøkelse for multiresistente bakterier. Se det nye flytskjemaet.

Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege
Publisert 16.12.2019
Sist oppdatert 18.11.2021
En lege som skriver på en utklippstavle

​I desember i fjor sendte vi ut et nytt flytskjema med oversikt over screeningkriteriene. Nå har vi gjort små justeringer i dette skjema samt noen presiseringer i forklaringen.


Hovedbudskap:

  • Husk å screene for alle tre mikrober der det er indikasjon for det.
  • Formidle informasjon til behandlingssted dersom:
    • prøve er positiv
    • ikke er utført (når det er indikasjon for screening)
    • svar ikke har kommet innen undersøkelsen/behandlingen skal skje

I alle disse tilfellene må pasienten behandles som mulig smitteførende på sykehuset.

Bærerskap eller mistanke om bærerskap av multiresistente bakterier skal ikke forsinke nødvendig behandling.

Ta gjerne kontakt med seksjon for smittevern ved spørsmål eller innspill. Kontaktinformasjon finner du her.

FLYTSKJEMA MDRO SCREENING nov 19.pdf