Mangel på radiologer fører til lengre ventetid

Bildediagnostisk avdeling står i en utfordrende situasjon med manglende tilgang på overleger i radiologi. Det betyr at kapasiteten til radiologene vil være redusert fremover.

Jeanette Kjerpeseth, konst. seksjonsleder radiologi stab
Publisert 09.06.2022
   
Radiolog som står ved røntgenmaskin


Umiddelbare konsekvenser av dette er forlenget ventetid og svartid på en del undersøkelser. Det er satt i gang flere tiltak som vil bedre situasjonen på sikt. 

Et viktig bidrag er at fastlegene er nøye ved henvisning til radiologiske undersøkelser og vurderer disse kritisk: 
  • Henvisningene bør ha en tydelig indikasjon
  • Undersøkelsen bør ha betydning for videre behandling

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til Jeanette Kjerpeseth, konstituert seksjonsleder eller konstituert klinikksjef Ane Odnæs.