Barnevennlig sykehus

Prosjektet «Et mer barnevennlig sykehus» skal gjøre det lettere for barn å være pasienter ved Nordlandssykehuset.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 27.11.2020

  

Bilde som viser anestesisykepleiere og barn med maske.

I forbindelse med prosjektet, har Barneklinikken arrangert en rekke bilder av barn som skal gjennom ulike behandlinger ved sykehuset. Her på operasjonsstua.

Prosjektet «Et mer barnevennlig sykehus» springer ut fra Barneklinikken ved Nordlandssykehuset. Målet er å unngå at barn og unge opplever mer smerte og redsel enn nødvendig i forbindelse med medisinske prosedyrer og behandling ved sykehuset.

Fire områder

Barneklinikken arbeider spesielt med fire områder de mener vil kunne gi en stor forbedring for barn og unge som er pasienter på sykehuset.

  • Unngå bruk av unødvendig fastholding og tvang.
  • Utvikle mer barnevennlige rutiner for blodprøvetaking, bruk av kanyle og innsetting av sonde, med mer. 
  • Egen informasjon tilrettelagt for barn og ungdom som skal til undersøkelse og behandling på sykehuset. 
  • En maskot for Nordlandssykehuset etter modell av «Rasmus fra Riksen». Dette er et kommunikasjonsverktøy som skal gjøre det lettere for helsepersonell å forberede og forklare prosedyrer for barn.
Klinikken har blant annet fått arrangert bilder av barn og helsepersonell på operasjonsstua, ved dagkirurgien og på MR. Bildene skal skrives ut og lamineres, slik at barna som skal gjennom disse prosedyrene skal kunne kjenne igjen rommene, medisinsk utstyr og personell i farget uniform. 

Målrettet arbeid

Barneavdelingen med BUP CL (BUP i sykehus)* har siden 2018 jobbet målrettet med forbedring av barns opplevelse av å være på sykehus. Forbedringsarbeidet foregår i samarbeid med klinisk kjemisk lab., Anestesiavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Ungdomsrådet. 

Prosjektet stoppet opp i mars på grunn av koronapandemien, men heldigvis er det mange som nå igjen arbeider for å komme videre med prosjektet.


Barn som skal i narkose.

Et av bildene som er arrangert, er sammen med anestesisykepleiere på operasjonsstua.

*BUP CL er et konsultasjonsteam. BUP står for Barne- og Ungdsomspsykiatrisk Poliklinikk - og CL står for «Consultation Liaison». Dette er en spesialisert form for konsultasjonspsykiatri som har til mål å binde sammen fagområdene pediatri og psykiatri, det vil di, gi et tilbud til barn og unge på sykehus som er i behov for psykologisk støtte eller behandling underveis i forløpet i somatisk sykehus. BUP CL består i Nordlandssykehuset av tre fagstillinger; en barne- og ungdomspsykiater, en psykologspesialist og en familieterapeut.