Dagenhet Svolvær

Enheten tar imot pasienter mellom 16-30 alder der det anbefales et mer omfattende tilbud enn tradisjonell poliklinisk behandling. Gruppen består av unge med debuterende psykiske lidelser som psykoseproblematikk, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, rus m.m. Pasientene har gjerne sammensatt problematikk. Behandlingstilbudet varierer ut ifra individuelle behov.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran

Lofoten, Svolvær

Sivert Nilsens gate 51

8300 Svolvær