Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022

Sakene 014-023

Passert
15.
juni
2022
 1. 15. jun. 2022, 12:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 15. jun. 2022, 12:00 - 15:00

Saksliste for strategisk samarbeidsutvalgsmøte

 • SSU sak 14-2022 Godkjenning innkalling og saksliste
 • SSU sak 15-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 9. mai 2022
 • SSU sak 16-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022
 • SSU sak 17-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av SSU sak 05-2022
 • SSU sak 18-2022 Møteplan 2022 - Oppfølging av sak 10-2022
 • SSU Sak 19-2022 Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke - spredningsprosjekt - Oppfølging av eventuelt sak i SSU møte 9. mai 2022
 • SSU sak 20-2022 Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten - Oppfølging av SSU sak 03-2022
 • SSU sak 21-2022 Fastlegerådet
 • SSU sak 22-2022 Orienteringssaker
 • SSU sak 23-2022 Referatsaker