Pasientkurs

Nordlandssykehuset i Stormen: Selvmord

Avlyst
8.
september
2022
  1. 08. sep. 2022, 19:00 - 21:00

Tid og sted

Når

  1. 08. sep. 2022, 19:00 - 21:00

Type arrangement

Nordlandssykehuset i Stormen
Mann som sitter i en park

Selvmord er ikke et nytt fenomen, men temaet er av stor betydning for enkeltindivider og samfunnet. I 2020 var det i overkant 600 tilfeller av selvmord, og to av tre er menn. Man regner mellom 5-6000 etterlatte og pårørende er berørt hvert år.

Hvordan kan vi som medmennesker bli mer oppmerksom, fange opp signaler og møte personer med selvmordstanker.

For å belyse temaet har vi med oss

  • Torunn Blokhus, Mastergrad i selvmordsforebyggende arbeid og med lang erfaring med menneskemøter og kursing via Vivat i selvmordsforebygging.
  • Børre Arntzen, som vil dele litt av sin historie rundt en tung periode i livet.
  • Organisasjonen LEVE (etterlatte i selvmord)

Nordlandssykehuset i Stormen

Nordlandssykehuset har kompetanse på så mange områder. Denne kompetansen bruker vi døgnet rundt for pasientene våre. Vi bruker den også på forskning, utdanning og undervisning.

Men vi ønsker også å dele kunnskapen vår.

Derfor skal vi bruke Stormen bibliotek som en arena for forelesninger etterfulgt av spørsmål og eventuelle diskusjoner.

Førstemann til mølla - gratis inngang.