Fagkurs

Nettverkskonferanse i diabetes

Passert
7.
november
2023
2 dager
 1. 07. nov. 2023, 10:00 - 20:00
 2. 08. nov. 2023, 08:30 - 12:30

Tid og sted

Når

 1. 07. nov. 2023, 10:00 - 20:00
 2. 08. nov. 2023, 08:30 - 12:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Påmeldingsfrist 22. oktober

Frist for påmelding: 22. okt. 2023


Program tirsdag 7. november 2023

Møteleder: Ragnar Joakimsen

 • Kl. 10.00–11.00: Registrering
 • Kl. 11.00–11.10: Velkommen ved leder for Fagråd i diabetes i Helse Nord
  Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi UNN / Professor II UIT  
 • Kl. 11.10–12.00: Nyheter fra NOKLUS
  Tone Vonheim Madsen, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorie-undersøkelser, Bergen
  • Status i Helse Nord
  • Om forbedringsprosjekter
  • Om dashboard
 • Kl. 12.00–12.30: Nytt fra diabetesforbundet
  Nina Skille, brukerrepresentant i Fagråd for diabetes i Helse Nord
 • Kl. 12.30–12.45: Pause
 • Kl. 12.45–13.30: Diabetisk retinopati: Har vi kontroll i Helse Nord?
  Geir Bertelsen, spesialist i øyesykdommer, UNN/førsteamanuensis UIT 
 • Kl. 13.30–14.30: Lunsj
 • Kl. 14.30–15.30: Svangerskapsdiabetes i fokus, sett fra ulike ståsted
  Innledning fra fødeavdeling ved Åse Torunn Pettersen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, UNN
  • Innspill fra fastleger ved Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
  • Innspill fra kommunejordmortjenesten ved Yvonne Sollied, jordmor Forebyggende Helsetjenester, Tromsø kommune
  • Innspill fra diabetespoliklinikken ved Gunn Kristin Langvoll, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset 
  • Oppsummering ved Åse Torunn Pettersen
 • Kl. 15.30–15.45: Pause
 • Kl. 15.45–16.45: Medikamentell behandling av diabetes type 2: Hvordan bruke nasjonale retningslinjer, illustrert med kasuistikker
  Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi, UNN
  Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
 • Kl. 16.45–17.00: Pause            
 • Kl. 17.00–17.30: Diabetesbehandling sett fra en fastleges perspektiv 
  Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
 • Kl. 17.30–18.15: Nytt fra EASD /ISPAD og avslutning
  Arne Stokke, spesialist i barnesykdommer, Nordlandssykehuset 
  Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi UNN / Professor II UIT  
 • Kl. 20.00: Felles middag på hotellet 

Program onsdag 8. november 2023

Møteleder: Kristin Almaas

 • Kl. 08.30–09.15: Om utfordrende pasientmøter: Når vi kommer til kort
  Svein Bergvik, førsteamanuensis ved UIT/psykolog, UNN 
 • Kl. 09.15–09.30: Pause
 • Kl. 9.30–10.30: Insulinpumper og vevsglukosemålere: Hvordan få best effekt av dem gjennom rett bruk, tolkning av nedlastinger samt nytt om HINAS-anbud
  Charlotte Vik, diabetessykepleier, UNN  
 • Kl. 10.30–11.00: Pause med enkel servering
 • Kl. 11.00–11.45: Nytt fra Barnediabetesregisteret og oppstart av behandling hos barn med diabetes type 1
  Arne Stokke, spesialist i barnesykdommer, Nordlandssykehuset 
 • Kl. 11.45­–12.15: Hvordan legge opp undervisningen i lærings- og mestringskurs
  Laila Helen Værnes, diabetessykepleier, Helgelandssykehuset 
 • Anne Kathrine Gårdvik, Rådgiver ved Fagstab/Samhandlings-avdelingen/Læring og mestring, Helgelandssykehuset  
 • Kl. 12.15­–12.30: Oppsummering og avslutning ved Ragnar Joakimsen

Kontakt